Vi varit tvungna att göra en förändring igen för att texten ska fungera på alla kanaler.

Detta innebär tyvärr att för att få kanalerna Animal Planet och MTV att fungera så måste det göras en kanalsökning igen.

Nu hoppas vi att vi ska klara oss utan problem på ett bra tag.

Photo by zsispeo