Junehem AB är det fusionerade bolaget som bildats av de allmännyttiga bostadsaktiebolagen Grännahus AB, Norrahammars Kommunala bostäder AB, Bankerydshem AB, Bottnaryds bostad AB och Visingsöbostäder AB. Junehem ägs av Jönköpings kommuns holdingbolag Rådhus AB.