Gränna

Staden grundades 1652 under namnet ”Brahe-Grenna” av greve Per Brahe d.y. Brahe-Grenna var Sveriges första och enda feodalstad, grundad med grevliga snarare än kungliga stadsprivilegier.

Motorvägen E4, kallad Vätternleden och byggd i etapper 1960-1974, passerar längs höjdområdet ovanför Gränna. Vid motorvägen, cirka 2,5 km norr om Gränna, finner man den mäktiga slottsruinen Brahehus med sin rastplats. Rakt ovanför Gränna finns Grännaberget med ’Grännabergets Friluftsmuseum’, som bland annat är startpunkt för vandringslederna John Bauerleden till Huskvarna och Holavedsleden till Tranås.

Gränna är berömt för sina fruktodlingar och sin polkagristillverkning. Härifrån utgår också färjetrafiken till Visingsö, vilket sammantaget gör Gränna till en livligt frekventerad turiststad sommartid.

Bebyggelsen i de centrala delarna utgörs mest av gamla och mycket välskötta trävillor, inte sällan med trädgårdar som drar fördel av ortens goda klimat.

Brahegatan, som fram till 1970-talet var riksvägen till Stockholm, kantas av kulturhistoriskt intressant träbebyggelse. Den är tämligen smal och närmast oframkomlig med bil under sommaren, då Grännas belägenhet – i princip klättrande på bergets sluttning mot Vättern – tvingar all turisttrafik att utnyttja den.

I Gränna ligger Grennaskolan som är en av Sveriges tre riksinternatskolor.

Ölmstad

Ölmstad med sina 1 383 invånare ligger 29 km nordost om centralorten Jönköping.

Samhället är beläget invid gamla Grännavägen (rikshuvudväg 1). Ölmstad är en del av Skärstadalen tillsammans med Kaxholmen och Skärstad. Bebyggelsen består till 95 procent av småhus. Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer jämfört med kommunens genomsnitt.

Ölmstadborna är nöjda med sin bygd. Några av fördelarna man ser är det är lugnt och vackert. Det är på landet men ändå nära till Jönköping och Gränna. Man upplever också att det är tryggt och att det är en bra skola. Ölmstads styrkor är bland annat att befolkningen känner för och engagerar sig starkt i bygden. Föreningsengagemanget är stort och man har nog en av Sveriges trevligaste idrottsplatser. Att orten har en affär för dagligvaror uppskattas mycket.

Närheten till E4:an upplevs både som styrka och hot. Smidigt att ta sig till och från Ölmstad men man upplever det mycket jobbigt när E4:ans trafik måste läggas om för t.ex. omläggningsarbeten och olyckor. Då kommer all den tunga trafiken rakt genom samhället på en väg som inte har denna kapacitet. I vanliga fall saknar man gång och cykelväg vid sidan om Grännavägen och när Grännavägen får agera E4:a är det näst intill omöjligt att vara intill vägen. I detta sammanhang skall betänkas att det är skolväg för många barn.

Som framtida utveckling önskar man att det ska bli enklare för barnfamiljer att bosätta sig i ölmstad och att kollektivtrafiken utökas. Man önskar mer mötesplatser utomhus och att området kring Krysset snyggas till, vilket i dag kan betraktas som ett litet centrum och upplevs som den bästa mötesplatsen på orten. I samhället finns en bensinmack och en liten servicebutik. Länsbusslinje finns mellan Jönköping och Gränna.​

Skärstad

Kommundelen Skärstad ligger 22 km nordost om Jönköping vid gamla Grännavägen (rikshuvudväg 1).

Samhället ingår i Skärstadalen med Kaxholmen och Ölmstad. Här finns 1 739 bofasta och bebyggelsen består till 90 procent av småhus. Området har mer barnfamiljer och färre pensionärer än genomsnittet i kommunen.

Buss med landsbygdslinje finns mellan Jönköping och Gränna. I samhället finns ingen direkt service förutom en byggvaruhandel och ett äldreboende. Närmaste dagligvaruhandel finns i Kaxholmen.

I Skärstad så har man något så ovanligt som en helt nybyggd skola. Detta upplevs som oerhört positivt bland invånarna och är en styrka för orten eftersom viljan finns att fler ska flytta dit. Det är just skola och affär som får en ort att överleva. Man har dock ingen affär för dagligvaror men vill gärna ha en. Däremot har man ett äldreboende vilket varken Ölmstad eller Kaxholmen har. Shopping i Skärstad sker på byggvaruhandeln, vilken också upplevs som den mest populära mötesplatsen i samhället. Samhällets svagheter förutom att det saknas affär är bristen på mötesplatser för ungdomar. Samhället har ingen idrottsförening eller idrottsplats som skulle kunna utgöra en naturlig mötesplats. Överhuvudtaget saknas det neutrala mötesplatser för människor i alla åldrar. Detta önskas särskilt utomhus.

I kommunens planprogram finns med ytor för nybyggnation av enfamiljsbostäder och flerbostadshus samt tomter för industrier. Vägverket planerar också att göra en rondell på Grännavägen. Expansionen upplevs generellt positivt av de boende. Det hot man ser mot bygden är att exploateringen avstannar. Här, precis som i Ölmstad, upplever man det negativt när Grännavägen får agera E4.

Kaxholmen

Kaxholmen är en tätort i Skärstad kommundel av Jönköpings kommun i Jönköpings län, belägen ca 6 km norr om Huskvarna vid den gamla Grännavägen (rikshuvudväg 1). Antal invånare uppgår till ca 3000.

Närbelägna Landsjön bjuder på badmöjligheter och ett mycket rikt fågelliv. Fågelstation med torn finns vid Lyckås 3 km mot Gränna.

Här kan man också se ett av de lok, som drog ”trådrullatåget” uppför Gripenbergsbanans många backar. Det bär namnet ”Lok nr 9” och levererades från Motala Mekaniska Verkstad 1915. Loket överlämnades 1963 till Skärstads Hembygdsförening, som visar det i ett litet museum strax intill gamla Grännavägen. För tillfället är tåget uthyrd till en museijärnväg i Mariefred. Från museet kan man köra den tidigare banvallen via Vista kulle till Gisebo, där gamla Grännavägen möter.

Från närbelägna Målakulle har man en tilltalande utsikt över Vättern och den mellanliggande och högre belägna Landsjön.