Vi jobbar ständigt för att förbättra Jönköping Stadsnät och skapa utrymme för ny funktionalitet. Nedan avbrott är aviserat till operatörerna, men vi vill även ge er som fastighetsägare information om detta då det rör hela Stadsnätet. Det innebär inte totalavbrott hela tiden, utan störningar i samband med att nätverksutrustning uppgraderas och startas om.

Avbrott: Störningar 2016-09-26 i intervallet 00:01-05:00 för samtliga privat- och företagstjänster

 Vi ber om överseende med detta.