Vi vill gärna veta hur ni trivs hos oss. Därför kommer vi att under september lämna ut en enkät till våra hyresgäster. Era åsikter är viktiga och vi skulle därför uppskatta alla deltar i undersökningen. Detta är en möjlighet för er att utveckla ert boende och Grännahus.

Resultatet av undersökningen beräknas komma i slutet på året.

Företaget som hjälper oss med detta heter AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter.